Ra mắt Inovahire – Việt Nam

Xin chào các bạn,

Sau thời gian phát triển nhiều năm tại thị trường nước ngoài. Nhóm chuyên gia chúng tôi mạnh dạn phát triển chuyên trang blog về tuyển dụng, nghề nghiệp tại thị trường Vietnam

Nhiều bài viết mới giải thích các thuật ngữ cũng như chia sẻ liên quan thú vị sẽ được công bố thường xuyên đến các bạn

One thought on “Ra mắt Inovahire – Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *